This page requires Silverlight 2.

Get Microsoft Silverlight
Haukvatnet sett fra sørenden.. Bildet er tatt 10. oktober 2009 Størrelse: 9523 x 2807 ©2009